TERMINARZ

TERMIN SPOTKAŃ DYREKTORA SZKOŁY PANI LUCYNY JABŁOŃSKIEJ Z RODZICAMI KAŻDA ŚRODA W GODZINACH 14:00-15:00

 
 
TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
TERMIN
FORMA SPOTKANIA
   
15 - 16 WRZEŚNIA 2020 r.
ŚRODA GODZ. 16:30
ZEBRANIE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KL. 0 – VIII
   
15-16 GRUDNIA 2020 r.
ŚRODA GODZ. 16:30
ZEBRANIE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KL. 0 – VIII
   
29 KWIETNIA 2021 r.
ZEBRANIE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KL. 0
   
11-12 MAJA 2021 r.
ŚRODA GODZ. 16:30
ZEBRANIE RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KL. 0 – VIII
   
 
TERMINARZ DNI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH
TERMIN

 

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
   
23 - 31 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

   
18 - 31 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe

   
1 - 6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

   

30 kwietnia 2021 r.

Dzień opiekuńczo - wychowawczy
   

4 czerwca 2021 r.

Dzień opiekuńczo - wychowawczy
   

24 czerwca 2021 r.

Dzień opiekuńczo - wychowawczy
   

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
   

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Ferie letnie
   
 
 
TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
TERMIN
PRZEDMIOT
   
25 - 27 MAJA 2021 r.

JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY