WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 W NASZEJ SZKOLE

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  OBOWIĄZUJĄCYCH  W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRAWSKU POMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2017 - 2018
Podręczniki do zakupu przez rodziców zaznaczono czarnym kolorem.
 
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY I KLASY 1 - 3
 
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Lp.
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
1.
Tropiciele. Sześciolatki Karty pracy
i podręcznik. Piszę i liczę
B. Gawrońska
E. Raczek
WSiP
       
2.
New English Adventure. Starter
(podręcznik i ćwiczenia)
R. Raczyńska
C. Bruni
Pearson
       
3.
Kocham Dobrego Boga
red. E. Osewska
ks. J. Stala
Jedność
KLASA I
1.
Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik. Części 1-5 Karty pracy cz. 1-5 Karty matematyczne cz. 1-5
A. Burdzińska
A. Banasiak
J. Dymarska
WSiP
       
2.
New English Adventure 1
(podręcznik i ćwiczenia)
V. Lambert
T. Lochowski
C. Bruni
Pearson
       
3.
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa
(podręcznik i ćwiczenia)
W. Kubik
WAM
KLASA II
1.
Tropiciele 2 – podręcznik cz. 1-5 Tropiciele 2 – karty ćwiczeń cz. 1-5 Tropiciele 2 – matematyka cz. 1-5
A. Danielewicz
J. Dymarska
A. Kamińska
WSiP
       
2.
New English Adventure 2
(podręcznik i ćwiczenia)
T. Lochowski
C. Bruni
Pearson
       
3 .
Kochamy Pana Jezusa
(podręcznik i ćwiczenia)
W. Kubik
WAM
KLASA III
1.
Tropiciele 3 – podręcznik cz. 1-5 Tropiciele 3 – karty ćwiczeń cz. 1-5 Tropiciele 3 – matematyka cz. 1-5
A. Banasiak
A. Burdzińska
WSiP
       
2.
New English Adventure 3
podręcznik i ćwiczenia
V. Lambert
A. Worrall
Pearson
       
3.
Przyjmujemy Pana Jezusa – katechizm (bez ćwiczeń)
W. Kubik
WAM

 

KLASY 4 - 7

KLASA IV
1.
język polski
Między nami 4
Zeszyt ćwiczeń
A. Łuczak
A. Murdzek
GWO
         
2.
język angielski
English Class A1
Zeszyt ćwiczeń
S. Zervas
C. Bright
Pearson
         
3.
historia
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii
dla klasy IV
Zeszyt ćwiczeń
B.Olszewska
G. Wojciechowski
Nowa Era
         
4.
matematyka
Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej
 
Zeszyt ćwiczeń
Matematyka 4. Wersja C
M. Dobrowolska
M. Jucewicz
 
M. Dobrowolska
P. Zarzycki
GWO
         
5.
przyroda
Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy 4
 
 
Zeszyt ćwiczeń do przyrody kl. 4
M. Marko-Worłowska F. Szlajfer
 
J. Golanko
J. Stawarz
Nowa Era
         
6.
plastyka
Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
J. Lukas
K. Onak
Nowa Era
         
7.
muzyka
Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era
         
8.
technika
Technika 4
B. Turska-Paprzycka
K. Orzeł
Operon
         
9.
informatyka
Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV
G. Koba
Migra
         
10.
język niemiecki
Podręcznik do klasy IV zostanie podany
w późniejszym terminie
 
 
         
11.
religia
Zaproszeni przez Boga (bez ćwiczeń)
ks. Z. Marek
WAM
KLASA V
1.
język polski
Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy 5
 
Zeszyt ćwiczeń do j. polskiego dla kl. 5
A. Klimowicz
 
 
A. Marcinkiewicz
Nowa Era
         
2.
język angielski
Starland 2 – podręcznik
 
Starland 2 - zeszyt ćwiczeń
V. Evans
J. Dooley
 
V. Evans
Express Publishing
         
3.
historia
Wczoraj i dziś. Historia i społeczeństwo
Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej
 Zeszyt ćwiczeń
G. Wojciechowski
Nowa Era
         
4.
matematyka
Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej
 
Zeszyt ćwiczeń kl. 5 (wersja C)
M. Dobrowolska
M. Jucewicz
 
Z. Bolatek
M. Dobrowolska
GWO
         
5.
przyroda
Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy 5.
 
 (bez zeszytu ćwiczeń)
Joanna Ślósarczyk Ryszard Kozik
 
J. Golanko
D. Marszał
Nowa Era
         
6.
plastyka
Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej
J. Lukas
Nowa Era
         
7.
muzyka
I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV – VI szkoły podstawowej
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era
         
8.
zajęcia techniczne
Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla kl. V szkoły podstawowej
L. Łabecki
M. Łabecka
Nowa Era
         
9.
zajęcia komputerowe
Lubię to. Podręcznik do zajęć komputerowych dla kl. V szkoły podstawowej
M. Kęska
Nowa Era
         
10.
język niemiecki
Punkt. Język niemiecki. Podręcznik
z ćwiczeniami i z płytą CD dla klasy 5
A. Potapowicz
WSiP
         
11.
religia
Obdarowani przez Boga (bez ćwiczeń)
Z. Marek
WAM
KLASA VI
1.
język polski
Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego
i językowego dla klasy 6
 
Zeszyt ćwiczeń do j. polskiego
dla kl. 6
A. Klimowicz
 
 
A. Marcinkiewicz
Nowa Era
         
2.
język angielski
Starland 3 – podręcznik

Starland 3 - zeszyt ćwiczeń
V. Evans
J. Dooley
 
V. Evans
Express Publishing
         
3.
historia
Wczoraj i dziś. Historia i społeczeństwo
Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej
 Zeszyt ćwiczeń
G. Wojciechowski
Nowa Era
         
4.
matematyka
Matematyka z plusem. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej
 
Zeszyt ćwiczeń kl. 5 (wersja C)
M. Dobrowolska
M. Jucewicz
 
Z. Bolatek
M. Dobrowolska
GWO
         
5.
przyroda
Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy 6.
 
 (bez zeszytu ćwiczeń)
Joanna Ślósarczyk Ryszard Kozik
 
J. Golanko
D. Marszał
Nowa Era
         
6.
plastyka
Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej
J. Lukas
Nowa Era
         
7.
muzyka
I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV – VI szkoły podstawowej
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era
         
8.
zajęcia techniczne
Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla kl. VI szkoły podstawowej
L. Łabecki
M. Łabecka
Nowa Era
         
9.
zajęcia komputerowe
Lubię to. Podręcznik do zajęć komputerowych dla kl. VI szkoły podstawowej
M. Kęska
Nowa Era
         
10.
język niemiecki
Punkt. Język niemiecki. Podręcznik
z ćwiczeniami i z płytą CD dla klasy 6
A. Potapowicz
WSiP
         
11.
religia
Przemienieni przez Boga (bez ćwiczeń)
Nowa wersja
Z. Marek
WAM
KLASA VII
1.
język polski
Między nami 7
Zeszyt ćwiczeń
A. Łuczak
E. Prylińska
GWO
         
2.
język angielski
English Class A2
 Zeszyt ćwiczeń
B. Hastings
S. McKinley
Pearson
         
3.
historia
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy VII szkoły podstawowej Zeszyt ćwiczeń
S. Roszak
A. Łaszkiewicz
Nowa Era
         
4.
matematyka
Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej.
 
Zeszyt ćwiczeń Matematyka 7
Z.Bolałek
M. Dobrowolska

M. Dobrowolska

GWO
         
5.
biologia
Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej
M. Jefimow
Nowa Era
         
6.
geografia
Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
R. Malarz
M. Szubert
Nowa Era
         
7.
chemia
Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej
J. Kulawik
T. Kulawik
M. Litwin
Nowa Era
         
8.
fizyka
Świat fizyki. Podręcznik szkoła podstawowa klasa VII
B. Sagnowska Rozenbajgier
R. Rozenbajgier
WSiP
         
9.
plastyka
Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej
 M. Ipczyńska
N. Mrozkowiak
Nowa Era
         
10.
muzyka
Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era
         
11.
informatyka
Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII
G. Koba
Migra
         
12.
język niemiecki
Mit links!
 Zeszyt ćwiczeń
E. Kręciejewska
D. Lisowska
Pearson
         
13.
religia
Szukam was
Ks. W. Kubik
WAM