WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Drodzy Absolwenci,
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty można będzie odebrać w szkole w piątek 31 lipca 2020r. w godz. 10.00 – 11.00.
Zostaną przygotowane do odbioru u wychowawców – w sali 305A -  klasa VIIIa,  w sali 201B - klasa VIIIb.
Po odbiór zaświadczeń (wraz z 2 potwierdzonymi kopiami) będzie mógł zgłosić się uczeń lub jego rodzic.
 
Na terenie szkoły obowiązują maseczki oraz zachowanie bezpiecznych odległości wynikające z obowiązującego reżimu sanitarnego.
 
Dyrektor Lucyna Jabłońska