Wyniki klasyfikacji rocznej uczniów w roku szkolnym 2016-2017

Klasyfikacji podlegało 748 uczniów, w tym  426 uczniów w kl. I - III oraz  322 uczniów w kl. IV – VI.  
Średnia ocen w klasach IV - VI  - 3,93
 
Najwyższe średnie w szkole:
I miejsceIV c4,79
II miejsce –  VI d4,50
III miejsceV a4,44
IV miejsce VI b4,41
 
Stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce otrzymało łącznie - 77 uczniów, w tym:
  • stypendia I stopnia (średnia ocen 5,5 i więcej) - 19 uczniów
  • stypendia II stopnia (średnia ocen 5,0 – 5,49) - 28 uczniów
  • stypendia III stopnia (średnia ocen 4,75 – 4,99) - 30 uczniów .
Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymało - 54 uczniów.   
 
Ewa Wyszczelska