WYNIKI ROCZNEJ KLASYFIKACJI UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2013-2014

Najwyższe średnie ocen:

I miejsce – IV e – 4,5
II miejsce – IV d – 4,42
III miejsce – VI e – 4,31
IV miejsce – VI f – 4,2
V miejsce – VI b – 4,12

Średnia ocen w szkole -3,9

Najwyższe średnie ocen na poziomach klasowych:

klasy IV – IV e – 4,5
klasy V – V e – 4,05
klasy VI - VI e - 4,31

Stypendia motywacyjne:
 
  • za osiągnięcia w nauce:
stypendia I stopnia - 17 uczniów (średnia ocen 5,5 – 6,0)
stypendia II stopnia - 35 uczniów (średnia ocen 5,0 – 5,49)
stypendia III stopnia - 23 uczniów (średnia ocen 4,75 – 4,99)
 
  • za osiągnięcia w sporcie:
stypendia sportowe - 30 uczniów

Wynik sprawdzianu zewnętrznego - 25,34
Najwyższy wynik - kl. VI a - 28,53
 
 
Opracowała E. Wyszczelska