Zakończenie roku klas VI

   25 czerwca o godz. 16.00 kolejny rocznik szóstoklasistów opuścił mury naszej szkoły. Uroczystość ta przebiegała w miłej i podniosłej atmosferze przy akompaniamencie szkolnej orkiestry pod batutą pana Tomasza Stawickiego. Obecni na niej byli rodzice, burmistrz Drawska Pomorskiego pan Zbigniew Ptak, przedstawiciel Rady Rodziców, pani Stefania Frutczak, dyrekcja, grono pedagogiczne szkoły oraz bohaterowie tego dnia -  przyszli absolwenci.
   Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły  klasom V, poczym przedstawiciele klas VI złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie nadeszła długo oczekiwana przez wszystkich chwila – wręczenie nagród książkowych, świadectw z wyróżnieniem, stypendiów za naukę oraz stypendiów sportowych. Na koniec zostali uhonorowani najlepsi z najlepszych, czyli zdobywcy tytułu arcymistrza i mistrza przedmiotu.
   Niezwykle wzruszającym momentem było pożegnanie przechodzących na emeryturę nauczycielek - pani Urszuli Kołodziejczyk, Haliny Gajewskiej i Honoraty Kępy. Po krótkim jakże porywającym koncercie orkiestry, wystąpili szóstoklasiści, którzy w zaprezentowanym przez siebie programie podziękowali zebranym nauczycielom. Finalną częścią  uroczystości było zaproszenie przez panią dyrektor do stołu przedstawicieli każdej z szóstych klas oraz reprezentantów zebranych gości, rodziców, organu prowadzącego, pracowników szkoły. Wszyscy wspólnie dyskutowali o szkole, z czym im się to miejsce kojarzy i jaką ją pamiętają. Tym miłym akcentem uroczystość została zakończona.
   Kolejnego dnia swoje zakończenia miały klasy I - V. Tu również wręczono świadectwa z wyróżnieniem, statuetki mistrzów i arcymistrzów przedmiotu, stypendia za naukę i za wyniki w sporcie, a także listy gratulacyjne dla rodziców. Pani dyrektor Joanna Szewczyk podziękowała także za pracę na rzecz szkoły panom Andrzejowi Podolakowi, Zbigniewowi Musiał i Leszkowi Struszce  przyznając im tytuł Przyjaciela szkoły.

Życzymy wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji.
 
J. Ulikowska, A .Łukasiewicz - Makara