Zawieszenie zajęć

W związku z dodatnim wynikiem testu COVID19 jednej z pracownic oddziałów przedszkolnych oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Inspektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Drawsku Pom. zawieszone zostały zajęcia w oddziale przedszkolnym 0c w okresie 18-24.12.2020r.  
  
Lucyna Jabłońska 
Dyrektor Szkoły Podstawowej  
nr 1 im. mjra H. Sucharskiego 
w Drawsku Pomorskim