Zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszam Państwa na pierwsze spotkania w nowym roku szkolnym.
 
15 IX 2020 r.
o godz. 16.00 - oddziały przedszkolne;
o godz. 16.30 - klasy I – III  
 
16 IX 2020 r. o godz. 16.30 - klasy IV – VIII;
godz. 17.30 - zebranie ogólne Przedstawicieli Rady Rodziców (w bibliotece).
Proszę Państwa o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego – zasłanianie twarzy maseczką  lub przyłbicą oraz zachowanie, w miarę możliwości, bezpiecznego dystansu co najmniej 1,5 m. od innych osób. Proszę o korzystanie z wejść  do budynków A, B, C , D zgodnie z przydziałem sal lekcyjnych.
 
Lucyna Jabłońska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Drawsku Pomorskim