ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W DRAWSKU POMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W DRAWSKU POMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 (w załączniku poniżej)
Podręczniki do zakupu przez rodziców zaznaczono kolorem niebieskim.
 
Uwagi:
Do klasy V należy kupić podręcznik do języka niemieckiego podany w tabeli.