ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  DRAWSKU POMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Podręczniki do zakupu przez rodziców zaznaczono kolorem niebieskim.
 
KLASA I
 
KLASA II
 
KLASA III
 
KLASA IV
 
KLASA V
 
KLASA VI
 
KLASA VII
 
KLASA VIII