Wyniki klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2022/2023

 
Uczniowie klas IV – VIII uzyskali średnią ocen – 4,33
 
Najwyższe średnie w szkole:
I miejsce – IVa – 5,03
II miejsce – VIa – 4,8
III miejsce – Va – 4,68
IV miejsce – IVc – 4,67
 
Stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce otrzymało łącznie -  125 uczniów,  w tym stypendia I stopnia (średnia ocen 5,5 i więcej) 21 uczniów, stypendia II stopnia (średnia ocen 5,0 – 5,49) - 69 uczniów, stypendia III stopnia (średnia ocen 4,75 – 4,99) -  35 uczniów.
Za osiągnięcia sportowe nagrodzono -  38 uczniów.
 
Ewa Wyszczelska