O nas

Dzień dzisiejszy
 
W roku szkolnym 2019/2020 do naszej placówki uczęszcza 526 uczniów i 71 dzieci z oddziałów przedszkolnych, w placówce jest zatrudnionych 72 nauczycieli. Dyrektorem jest pani Lucyna Jabłońska. Wicedyrektorami szkoły są pani Iwona Rogalska i pani Ewa Wyszczelska.
Szkoła proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele prowadzą różne koła przedmiotowe i koła zainteresowań, m.in.: orkiestrę dętą, chór, zespół taneczny, koła języka polskiego, matematyczne, językowe, historyczne, plastyczne, biologiczne, fizyczne, geograficzne, zajęcia sportowo – rekreacyjne. Odbywają się również różnorodne zajęcia  w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, rozwijające umiejętności uczenia się. Nie sposób wymienić wszystkich imprez krajowych i zagranicznych, w których uczestniczą nasi uczniowie. W wielu z nich jesteśmy jedynymi przedstawicielami powiatu czy też województwa. Jesteśmy szkołą, która łączy wieloletnią tradycję z nowoczesnością.