Łączy nas chęć pomagania

Pod takim hasłem odbyła się II Powiatowa Gala dotycząca idei wolontariatu zorganizowana przez fundację ,,Magia serc" 22 listopada w kinie Mewa w Złocieńcu. Szkolne Koła Wolontariatu miały możliwość zaprezentować swoje działania w krótkich prezentacjach multimedialnych. Podsumowaniem konferencji było wręczenie nagród dla uczniów, którzy wykazali się swoją wiedzą na temat wolontariatu. Naszym laureatem została Lena Szalewicz z klasy 6a.
Wolontariat to Wy, którzy jesteście zawsze gotowi do niesienia pomocy. Podziękowania dla Szkolnego Koła Caritas, Samorządu Uczniowskiego, bo Wy jesteście częścią wolontariatu. Bez waszego wsparcia nie byłoby wielu inicjatyw. Niech łączy nas wspólna pomoc innym
 
Koło wolontariatu