Pedagog, psycholog, logopeda

GODZINY PRACY PEDAGOGA KLAS I-III

Agata Podgórna

Poniedziałek             715 - 745                 1130 - 1500

Wtorek                      715 - 745                    1230 - 1400

Środa                        850 -  950                1130 - 1330

Czwartek                   850 -  950

Piątek                           ----------

 

Małgorzata Kozłowska

Poniedziałek             830 - 1230

Wtorek                     900 - 1300

Środa                       900 - 1400

Czwartek                 900 - 1300

Piątek                      900 - 1200

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA KLAS IV – VII

 

Agnieszka Szpargała

Poniedziałek             900 - 1400

Wtorek                     1000- 1500

Środa                       1100- 1600

Czwartek                 1000- 1500

 

Mariusz Andruszko

Poniedziałek             900  - 1400

Wtorek                     800 - 1200

Środa                       800- 1300

Czwartek                 900- 1300

Piątek                      800 - 1000

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY

Ada Szpura

Poniedziałek              800 -  1035, 1140 - 1420

Wtorek                       800 -1035, 1130 – 1325

Środa                        1145 – 1400

Czwartek                   950 - 1035    1140 - 1420

Piątek                        1100- 1410

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

Magdalena Błaszczyk

Poniedziałek        800 - 1400

Wtorek                 1100 - 1500

Środa                   1200 - 1500

Czwartek              800 - 1000

Piątek                  1000 - 1500