Pedagog, psycholog, logopeda

GODZINY PRACY PEDAGOGA KLAS I-III

Agata Podgórna

Poniedziałek              12.30 – 13.30
Wtorek                      -------------------
Środa                          8.55 – 9.40, 11.30 – 13.30
Czwartek                    8.45 – 9.45, 11.30 – 12.30
Ptątek                         10.00 – 14.00

 

Małgorzata Kozłowska

Poniedziałek              7.30 – 14.30   
Wtorek                       8.00 – 14.00
Środa                          8.00 – 15.00
Czwartek                    9.00 – 15.00
Ptątek                         8.00 – 11.00
 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA KLAS IV – VII

 

Agnieszka Szpargała

Poniedziałek              7.30 – 14.30
Wtorek                       8.00 – 15.00
Środa                          8.00 – 15.30
Czwartek                    9.00 – 15.30
Ptątek                         8.00 – 10.00

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY

Ada Szpura

* - zmiana od 16.10.2017 r.

Poniedziałek              730 -  1015, 1130 - 1420 , * 845 - 1015 - grupy 0B i 0A

Wtorek                       755 -1115, 1130 – 1325 , * 945 - 1100 - grupa 0A

Środa                        1240 – 1415

Czwartek                   730 - 1015    1130 - 1425 , * 845 - 1015 - grupa 0C

Piątek                        1130- 1410

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

Magdalena Błaszczyk

Poniedziałek                7.30 – 15.00
Wtorek                       11.00 – 15.30
Środa                          12.00 – 15.30
Czwartek                      8.00 – 10.00
Ptątek                         10.00 – 15.30