RADA RODZICÓW

Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim w roku szkolnym 2017/2018 będzie funkcjonowało w następującym składzie:
 

Data wysłania:  5.09.2017 r.

Plan Pracy Zarządu Rady Rodziców

Plan Pracy Zarządu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. mjr H. Sucharskiego w roku szkolnym 2017 /2018


Data wysłania:  9.09.2015 r.