POSIŁKI

Opłaty za posiłki szkolne w czerwcu 2018 r.

Przedstawiamy informację o wysokość opłat za posiłki szkolne w czerwcu. Prosimy o dokonywanie wpłat w podanych wysokościach.


Data wysłania:  6.06.2018 r.

Opłaty za posiłki szkolne w kwietniu 2018 r.

Przedstawiamy informację o wysokość opłat za posiłki szkolne w kwietniu. Prosimy o dokonywanie wpłat w podanych wysokościach.

Data wysłania:  5.04.2018 r.

Opłaty za posiłki szkolne w marcu 2018 r.

Przedstawiamy informację o wysokość opłat za posiłki szkolne w marcu. Prosimy o dokonywanie wpłat w podanych wysokościach.

Data wysłania:  5.03.2018 r.

Opłaty za posiłki szkolne w lutym 2018 r.

Przedstawiamy informację o wysokość opłat za posiłki szkolne w lutym. Prosimy o dokonywanie wpłat w podanych wysokościach.

Data wysłania:  6.02.2018 r.

Opłaty za posiłki szkolne w styczniu 2018 r.

Przedstawiamy informację o wysokość opłat za posiłki szkolne w styczniu. Prosimy o dokonywanie wpłat w podanych wysokościach.


Data wysłania:  2.01.2018 r.

Opłaty za posiłki szkolne w grudniu 2017 r.

Przedstawiamy informację o wysokość opłat za posiłki szkolne w grudniu. Prosimy o dokonywanie wpłat w podanych wysokościach.

Data wysłania:  30.11.2017 r.

Opłaty za posiłki szkolne w listopadzie 2017 r.

Przedstawiamy informację o wysokość opłat za posiłki szkolne w listopadzie. Prosimy o dokonywanie wpłat w podanych wysokościach.

Data wysłania:  2.11.2017 r.

Opłaty za posiłki szkolne w październiku 2017 r.

Przedstawiamy informację o wysokość opłat za posiłki szkolne w październiku. Prosimy o dokonywanie wpłat w podanych wysokościach.


Data wysłania:  2.10.2017 r.

Opłaty za posiłki szkolne we wrześniu 2017 r.

Deklarację zapisu ucznia na obiady należy pobrać u intendenta szkoły od dnia 28.08.2017 r. w godz. 8.00-14.00
Odpłatności za obiady należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe szkoły: nr 87 1020 2847 0000 1702 0009 6222

Data wysłania:  25.08.2017 r.

Opłaty za posiłki szkolne w maju 2017 r.

Uczniowie korzystający z obiadów w maju 2017 r. zobowiązani są do odbioru od intendenta szkoły karteczki z wysokością opłat lub kontaktu bezpośrednio z intendentem  w godz. od 8:00 do 10:00 pod nr tel. 943556096

Data wysłania:  9.05.2017 r.

Strony