HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY

Harmonogram pracy logopedy szkolnego

Harmonogram  pracy  logopedy  szkolnego dla uczniów klas I -VII  w  naszej  szkole  od  16.10.2017 r.

 


Data wysłania:  23.10.2017 r.

Harmonogram pracy pielęgniarki medycyny szkolnej

Poniżej podajemy harmonogram pracy pielęgniarki medycyny szkolnej.


Data wysłania:  14.09.2017 r.

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego klas 4-7

Poniżej podajemy harmonogram pracy pedagoga szkolnego klas 4 - 7 w roku szkolnym 2017/18


Data wysłania:  14.09.2017 r.

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego klas 1-3

Poniżej podajemy harmonogram pracy pedagoga szkolnego klas I - III


Data wysłania:  14.09.2017 r.

Harmonogram pracy psychologa


Poniżej podajemy harmonogram pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2017/2018xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Data wysłania:  14.09.2017 r.
Data wysłania:  5.09.2017 r.

Godziny otwarcia naszej biblioteki szkolnej dla klas 4 - 6

Godziny otwarcia biblioteki  i czytelni szkolnej w roku szkolnym 2017/ 2018
 

Data wysłania:  9.09.2015 r.