Harmonogram pracy logopedy szkolnego

Poniżej podajemy harmonogram pracy logopedy szkolnego

GODZINY PRACY LOGOPEDY

Ada Szpura

* - zmiana od 16.10.2017 r.

Poniedziałek              730 -  1015, 1130 - 1420 , * 845 - 1015 - grupy 0B i 0A

Wtorek                       755 -1115, 1130 – 1325 , * 945 - 1100 - grupa 0A

Środa                        1240 – 1415

Czwartek                   730 - 1015    1130 - 1425 , * 845 - 1015 - grupa 0C

Piątek                        1130- 1410