Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1
im. mjra Henryka Sucharskiego
78 - 500 Drawsko Pomorskie
ul. Obr. Westerplatte 13
spdrawsko@wp.pl

tel. 94 36 323 12
kier. administracyjno - gospodarczy -  Kamila Matysiak - tel. 94 35 560 76
kier. kancelarii - Julita Chęś - tel. 94 35 560 33
intendent - Elżbieta Haczkowska - tel. 94 35 560 96
pielęgniarka - Regina Salwa - tel. 94 35 561 50
świetlica -  tel. 94 35 561 60

 

 

Lokalizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim