Hymn i sztandar szkoły

Już szkolny dzwonek wzywa nas
więc idziemy, więc idziemy
Nauczyć się jak pięknie żyć,
jak drawskiej służyć ziemi.
Jak krwi żołnierskiej spłacić dług
za wolność tu przelanej.
Jak co dzień pilną pracą swą
Ojczyźnie służyć ukochanej

To nic że mało mamy lat
i odkrywamy jeszcze świat
Lecz my możemy, my możemy
jak ojciec nasz i starszy brat
Ojczystej służyć ziemi.
Nauka to nasz główny cel
i wielka szansa i zadanie
Kto nie rozumie prawdy tej
Za nami gdzieś zostanie.

Ojczyźnie trzeba młodych rąk
naszej wiary, naszej siły
By rósł ojczysty piękny dom
i kłosy się złociły.
I choć upłynie długi czas
nim sami coś stworzymy
Już zaczęliśmy pracę swą
bo przecież pilnie się uczymy

słowa: Ryszard Ulicki
muzyka: Karol Kadlec

 

 

Sztandar Naszej Szkoły

  

 

Poczet sztandarowy
 

   

Zuzanna Wilga, Krzysztof Andrzejczak, Anastazja Lis
(zmiana I)

 

 

 

Nela Ciesielska, Piotr Dulak, Anastazja Pawełczak
(zmiana II)
 
Ścieżka dźwiękowa hymnu szkolnego poniżej.