Harmonogram pracy świetlicy szkolnej

Harmonogram pracy świetlicy szkolnej:
uczniowie klas I-III
poniedziałek-czwartek 6:30 - 16:00
piątek 6:30 -15:30
uczniowie klas IV-VIII
poniedziałek-czwartek 7:00 -16:00
piątek 7:00 -15:30