Śladami przeszłości naszego miasta

Świetliczaki przystąpiły do realizacji zadań w ramach Ogólnopolskiego Projektu "Świetliczaki na tropie ....skrzydeł natury". Zadania z pierwszego modułu pozwoliły dzieciom zapoznać się ze śladami przeszłości naszego regionu. Podczas zajęć uczniowie słuchali legend czytanych z książki Jarosława Leszczełowskiego "W krainie legend Pojezierza Drawskiego". Po wysłuchaniu opowieści związanych
z regionem tworzyli do nich barwne ilustracje. W programie nie zabrakło również spaceru po mieście, podczas którego dzieci oglądały zabytki i ciekawe obiekty pochodzące z przeszłości. Zainspirowani budowlami i atrakcyjnością miasta uczniowie stworzyli plakaty reklamujące naszą okolicę. Nowym działaniem, jakie podjęliśmy w tym roku szkolnym, jest ŚWIETLICOWA WYMIANA POCZTÓWKOWA, dzięki której nawiązujemy kontakty z innymi placówkami, a także poznajemy nowe ciekawe miejsca w Polsce.