„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”

Dnia 12 grudnia 2019 r w ramach realizacji wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych w tym nowych narkotyków „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” odbyło się w naszej szkole spotkanie prozdrowotne. W prelekcji przedstawicielek drawskiego SANEPID-u oraz Komendy Policji uczestniczyli uczniowie klas VII – VIII SP nr 1 W Drawsku Pomorskim.
Program edukacyjny "Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach" nie jest "programem o substancjach psychoaktywnych", lecz programem, który ma zapobiegać ich używaniu. Tym samym jego ideą jest wskazanie uczniom drogi rozwoju bez nałogów i ryzyka utraty zdrowia lub życia.
Celem programu jest nie tylko zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, lecz także przeciwdziałanie innym zachowaniom problemowym, które mogą występować u młodych osób. Do jednych z ważniejszych celów programu należy: kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia oraz rozpoznawania i zapobiegania sytuacjom sprzyjającym sięganiu po substancje psychoaktywne, zrozumienie przyczyn używania substancji psychoaktywnych i czynników sprzyjających powstawaniu uzależnienia, wzbudzanie empatii i kształtowanie postawy nastawionej na udzielanie wsparcia i niesienie pomocy osobom zagrożonym występowaniem zachowań problemowych, zapoznanie uczniów z zagrożeniami i skutkami przyjmowania narkotyków, w sposób niewłaściwy leków i alkoholu, kształtowanie u uczniów umiejętności podejmowania krytycznych, samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji odnośnie własnego zdrowia, a w pewnych sytuacjach również i innych osób. W ten sposób treści programowe wpisują się w integralne podejście do profilaktyki.
Program "Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach" realizowany jest w ścisłej współpracy z pracownikami pionu oświaty i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Komendą Powiatową Policji w Drawsku Pomorskim.
 
Agnieszka Szpargała