Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Świetlica szkolna od 1 września będzie czynna w godz. 7.00 – 15.30. Wniosek do świetlicy można pobrać jako załącznik (poniżej) lub u wychowawcy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia do świetlicy prawo do korzystania z niej przysługuje dzieciom, których oboje rodzice pracują. Do kart zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy.

Przy wejściu głównym do szkoły (w budynku B) znajduje się skrzynka na dokumenty (np. deklaracje na obiady, wnioski do świetlicy).
Dokumenty należy umieścić w papierowej kopercie z opisem - imię i nazwisko ucznia, klasa, rodzaj dokumentu.