Konkurs plastyczny  pt. „Jesienne drzewo”

Uczniowie naszej szkoły wykonują prace plastyczne różnymi technikami. Tym razem mogli pokazać swój talent plastyczny wykonując prace techniką malarską impast, polegającą na grubym nakładaniu farby szpachelką lub płaskim pędzlem. W celu uzyskania grubej, niejednolitej faktury użyto farby plakatowe wymieszane z mąka lub piaskiem. Technika ta jest bardzo wymagająca. Młodzi uczestnicy musieli się wykazać nie tylko pomysłowością, ale także wielką cierpliwością, ponieważ nakładanie masy było trudne i długotrwałe. Najlepsze efekty osiągnęli następujący uczniowie:
Laureaci konkursu
I miejsce Michał Kanarek klasa IV a
II miejsce Igor Włodek klasa V a
III miejsce Hanna Ostapowicz klasa V a
 
Agnieszka Adamska
 
​​​​