OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH, ZAWODACH SPORTOWYCH I KONKURSACH TEMATYCZNYCH

OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH, ZAWODACH SPORTOWYCH I KONKURSACH TEMATYCZNYCH
 
 
Ogólnopolski Konkurs „Choinki Nadziei
Organizator: Fundacja Ekologiczna „Arka” z Bielska – Białej propagująca działania proekologiczne oraz działalność charytatywną
I miejsce – za koncert świąteczny
 
VII Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny „Klio 2015”
Organizator: Centrum Edukacji Historycznej KLIO
I miejsce w województwie  zachodniopomorskim i V miejsce w kraju
Mariusz Puzyrewski - kl. Vd
XVI miejsce w kraju
Maria Otłowska - kl. Vd
 
Ogólnopolski Konkurs Literacki „Niektórzy lubią poezję”
Organizator: Klub Poetycki „Opal" przy Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku
Wyróżnienia:
Adrianna Kwaśna kl. VI f
i Aleksandra Gloc V c
 
VIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 w Złocieńcu
Laureaci klas IV:
I miejsce - Karolina Rećko – kl. IV B
III miejsce - Oliwia Szczygielska – kl. IV A
Laureaci klas V:
I miejsce -Mariusz Puzyrewski – kl. V B
Laureaci klas VI:
I miejsce - Jakub Lipiński – kl. VI B
II miejsce - Lidia Bogusz- kl. VI E
Wyróżnienie:
Paulina Olesińska – kl. VI E
 
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
Organizator: Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim
Ranga konkursu: gminny
Laureaci:
kategoria indywidualna:
I miejsce - Sandra Jachymska – kl. V A
II miejsce -  Mariusz Puzyrewski – kl. V D
III miejsce - Lidia Bogusz – kl. VI E
kategoria drużynowa:
I miejsce:
Lidia Bogusz – kl. VI E
Paulina Olesińska – kl. VI E
Sandra Jachymska – kl. V D
 
 
47 Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”
Organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna – etap wojewódzki
Finalista:
Kacper Kiciński – kl. VI B
 
47 Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”
Organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna – etap powiatowy
Laureaci:
Kacper Kiciński – kl. VI B
Zofia Dróżdż – kl. I B
 
47 Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”
Organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna – etap miejsko-gminny
Laureaci:
Patrycja Zdyr – kl. V A
Aleksandra Gloc – kl. V C
Kacper Kiciński – kl. VI b
Anna Dowżycka – kl. II C
Zofia Dróżdż – kl. I B
 
47 Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”
eliminacje szkolne klas IV – VI
Organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna - etap szkolny
Laureaci:
Patrycja Zdyr – kl. V A
Aleksandra Gloc – kl. VI C
Kacper Kiciński – kl. VI B
Kornelia Zdrojewska – kl. V C
Wyróżnienia:
Małgorzata Mickun – kl. VI B
Aleksandra Chojnacka – kl. IV D
Paulina Olesińska – kl. VI E
Pola Grajcewicz – kl. VI E
Franciszek Zawrot – kl. VI A
Tomasz Doleżan – kl. IV D
 
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2015”
Organizator: Towarzystwo Upowszechnienia Wiedzy i Nauk Matematycznych Kangourou Sans Frontières – oddział w Toruniu
Laureaci:
Wyróżnienie: Jakub Bołtacz– kl. V E; Grzegorz Szynkaruk – kl. V A;
Patrycja Zdyr – kl. V A
 
Regionalny Konkurs Arytmetyczny „Super Rachmistrz”
Organizator: Szkoła Podstawowa w Drawnie
Laureaci:
I miejsce - Grzegorz Szynkaruk –  kl. V A – Super Rachmistrz
III miejsce - Jakub Bołtacz – kl. V E – II - Wicerachmistrz
III miejsce - Szymon Kiszko – kl. IV B – II - Wicerachmistrz
Wyróżnienia:
Jakub Lipiński kl. VI B
Mariusz Puzyrewski kl. V D
 
 
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Dla Uczniów Klas Piątych „Główka pracuje”
Organizator: Szkoła Podstawowa w Wierzchowie
Laureaci:
II miejsce – Grzegorz Szynkaruk – kl. V A
III miejsce – Jakub Bołtacz – kl. V E
 
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Dla Uczniów Klas Szóstych „Odkrywcy liczb i figur na start” (drużynowy i indywidualny 1 z 10)
Organizator: Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim
Laureaci:
I miejsce – Jakub Lipiński - kl. VI B
II miejsce – Grzegorz Szynkaruk – kl. V A
III miejsce – Lidia Bogusz – kl. VI E
II miejsce drużynowo:
Grzegorz Szynkaruk – kl. V A; Jakub Lipiński – kl. VI B;
Lidia Bogusz – kl. VI E
 
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Dla Uczniów Klas Piątych – „Wyścig z czasem”:
Organizator: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim
Laureaci:
I miejsce drużynowo:
Grzegorz Szynkaruk– kl. V A; Jakub Bołtacz – kl. V E;
Kacper Sałdak– kl. V E; Mariusz Puzyrewski– kl. V D
 
Szkolny Konkurs Matematyczny Dla Klas V – sesja wiosenna
Laureaci:
I miejsce - Bołtacz Jakub – kl. V E
II miejsce – Szynkaruk Grzegorz – kl. V A
III miejsce - Puzyrewski Mariusz – kl. V D
 
Szkolny Konkurs Informatyczny „Drawsko Pomorskie – moje miasto”
– prezentacja multimedialna
Laureaci:
Wyróżnienie:
Adrianna Kwaśna – kl. VI F; Pola Grajcewicz– k. VI E;
Karolina Kruczek – kl. VI A
 
Dzień Matematyki
Laureaci:
klasa IV D
klasa V F
klasa VI C
 
Regionalny Konkurs Piosenki o Tematyce Przyrodniczej
Organizator: Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim
II miejsce - Oliwia Wysoczańska kl. IV B
 
Konkurs plastyczny „Palmy i pisanki”
Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury „Inspiracja” oraz Złocieniecki Ośrodek Kultury                      
w Złocieńcu
kategoria stroik
II miejsce - Wiktoria Starzyk kl. Va
 
Regionalny konkurs plastyczny o Janie Pawle II
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Kołobrzegu
Laureaci:
I miejsce – Oliwia Bogusz – kl. I G
 
„Z Janem Pawłem II w Trzecie Tysiąclecie”
Organizator: Szkoła Podstawowa w Nętnie
Laureaci:
III miejsce: Ignacy Oziero - kl. IV B, Krzysztof Lalewicz – kl. IV B,
Grzegorz Owczarek – kl. IV B
 
 „Z Janem Pawłem II w Trzecie Tysiąclecie”
Organizator: Szkoła Podstawowa w Nętnie
Laureaci:
klasa IV - VI
I miejsce - Karolina Kruczek – kl. VI A
II miejsce - Paulina Olesińska – kl. VI E
III miejsce - Lidia Bogusz – kl. VI E
klasa I – III
I miejsce - Oliwia Bogusz – kl. I G
 
Konkurs dla uczniów klas III „Układamy wiersze o wiośnie”
Organizator: Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim
Laureaci:
I miejsce Aleksandra Kacprowicz -  kl. III E
II miejsce- Klaudia Jarzyna – kl. III C
III miejsce - Mikołaj Wilczyński – kl. III E
 
Konkurs matematyczny dla klas II
Organizator: Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim
Laureaci:
I miejsce -  Amanda Wróbel – kl. II A
II miejsce - Oliwia Gubarewicz – kl. II A
III miejsce - Paulina Balcer – kl. II A
III miejsce - Krzysztof Wilga – kl. II C
 
Konkurs ortograficzny dla klas II
Organizator: Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim
Laureaci
I miejsce - Aleksander Rzepecki – kl. II B
II miejsce -  Tymoteusz Podlipniak – kl. II C
III miejsce -  Maja Kosmala – kl. II C
 
Szkolny Konkurs Recytatorski kl. I – III „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”
Organizator: Koszalińska Biblioteka Publiczna – etap szkolny
Laureaci:
Zofia Dróżdż – kl. I B
Rozalia Łuszczak – kl. I B
Bartosz Gutowicz – kl. I B
Weronika Witek – kl. I A
Anastazja Pawełczak – kl. I F
Karina Malinowska – kl. I J
Wiktoria Jakubik – kl. II B
Katarzyna Szynkaruk – kl. II C
Anna Dowżycka – kl. II A
Tymoteusz Podlipniak – kl. II C
Martyna Liszewska – kl. II D
Julia Rosa – kl. II A
Alicja Rogowiec – kl. III E
Katarzyna Beszczyńska – kl. III D
 
Znam wiersze J. Tuwima
Laureaci:
klasa II B
Anna Budzyńska, Kinga Sańpruch, Aleksander Rzepecki
Wyróżnienia::
klasa II A
Paulina Balcer, Oliwia Gubarewicz, Dominika Kamińska
klasa II D
Antonina Sarnacka, Martyna Liszewska, Roksana Dorota
 
Konkurs plastyczny „Zimowy pejzaż”
Laureaci:
Bartłomiej Wasiuk – kl. III E
Anna Budzyńska – kl. II B
Martyna Liszewska – kl. II D
Wyróżnienie
klasa II F
 
Konkurs z języka angielskiego dla klas II
Laureaci:
I miejsce – Tymoteusz Podlipniak – kl. II C
II miejsce Sebastian – Ziembiński – kl. II B
III miejsce –Alicja Skrzypek – kl. II D
Wyróżnienie:
Aleksander Rzepecki – kl. II B
Krzysztof Wilga – kl. II C
Katarzyna Szynkaruk – kl. II C
 
Szkolny konkurs z jęzuka angielskiego dla klas III
Laureaci:
I miejsce – Joanna Felińska - kl. III B
II miejsce – Victoria Kurth – kl. III A
II miejsce – Bartłomiej Wasiuk – kl. III E
III miejsce – Patrycja Ciemska – kl. III B
 
Ogólnopolski Konkurs „ZUCH” z języka angielskiego dla klas III
Organizator: Centrum Edukacji Szkolnej
Laureaci:
I miejsce – Bartłomiej Wasiuk– kl. III E (46 m-ce w Polsce)
II miejsce – Martyna Nurczyńska – kl. III E – (56 m-ce w Polsce)
II miejsce –Joanna Felińska – kl. III B – (56 m-ce w Polsce)
III miejsce –Filip Wołoszyński – kl. III D (57 m-ce w Polsce)
Wyróżnienie:
Patrycja Ciemska – kl. III B (58 miejsce w Polsce)
 
Konkurs z języka angielskiego dla klas I
Laureaci:
I miejsce – Anastazja Pawełczak – kl. I F
II miejsce – Oliwia Bogusz – kl. I G
III miejsce – Krzysztof Zieleńczuk – kl. I B
Wyróżnienia:
Łukasz Matysiak – kl. I B
Szymon Graca – kl. I H
 
Konkurs kaligraficzny dla uczniów klas I
Organizator: Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim
Laureaci:
I miejsce – Julia Gajewska – kl. I H; Anastazja Pawełczak – kl. I F
II miejsce – Aleksandra Kusiak kl. I G; Izabela Kwiatkowska - kl. I A
III miejsce – Fabian Mazur – kl. I H; Hubert Brzeziński – kl. I C
Wyróżnienie:
Jan Gloc – kl. I F
Katarzyna Rusin – kl. I D
 
Konkurs wiedzy o ruchu drogowym
Laureaci:
I miejsce – Katarzyna Bieszczyńska – kl. III D
II miejsce – Jakub Pietrasik – kl. III A
III miejsce – Alicja Rogowiec – kl. III E
IV miejsce – Izabela Falkowska – kl. III B
V miejsce – Dominik Wichowski – kl. III B
VI miejsce - Filip Borczuch – kl. III A
VII miejsce – Klaudia Jahn – kl. III C
 
Osiągnięcia sportowe:
 
 
XII Wielkanocny Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych
Powiatu Drawskiego
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 w Złocieńcu oraz UKS Traper
Laureaci:
I miejsce – Piotr Masztelarz – kl. VI C
II miejsce – Adrian Kursa – kl. V D
III miejsce – Adam Pedrycz – kl. V A
IV miejsce – Igor Świtecki – Kl. V E
V miejsce – Jakub Szadziewicz – kl. VI A
VI miejsce – Olaf Kochański – kl. V E
 
Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego dla klas IV – VI
Laureaci:
I miejsce - Piotr Masztalerz – kl. VI C
II miejsce - Piotr Ciechanowski – kl. VI A
III miejsce - Igor Świtecki – kl. V E
 
Szachowe Mistrzostwa Powiatu Świdwińskiego
Organizator: Koło Szachowe „Cassia” Redło
Laureaci:
V miejsce -  Jakub Mroczek – kl. III D
VIII miejsce -  Michał Wyrzykowski – kl. III D
IV miejsce - Dominika Tylka – kl. II C
 
VIII Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Drawska Pomorskiego
Laureaci:
Jakub Mroczek kl. III D – III miejsce w swojej kategorii
Jan Zawrot kl. II B – IV miejsce w swojej kategorii
 
Szkolny Turniej Minipiłki Siatkowej
Laureaci:
I miejsce –Zuzanna Wesołowska - kl. III A
II miejsce –Nikola Danielewicz - kl. III E
III miejsce –Nikola Hofman – kl. III A
grupa początkująca:
I miejsce –Antonina Sarnacka – kl. II D
II miejsce –Martyna – Liszewska kl. II D
III miejsce –Roksana Dorota – kl. II D
 
Czwórbój Lekkoatletyczny
Organizator: Gimnazjum w Budowie
Laureaci:
II miejsce – dziewczęta:
Zdrojewska Kornelia – kl. VI C; Końska Karolina – kl. VI E; Zuba Karina - kl. VI E;
Oleszkiewicz Natalia  -   kl. VI C; Kwaśna Adrianna – kl. VI F; Gajewska Daria – kl. VI A
III miejsce – chłopcy:
Holewski Maciej – kl. V E; Kozak Wojciech – kl. VI B; Śliwka Łukasz – kl. V F;
Rutkowski Mateusz – kl. V F; Kochański Olaf – kl. V E; Ślusarski Robert – kl. VI F
 
Biegi rozstawne
ranga konkursu – wojewódzkie
Organizator: Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie
Laureaci:
XII miejsce – Biłas Angelika – kl. V A; Zdrojewska Kornelia – kl. VI C;
Zuba Karina kl. VI E; Kwaśna Adrianna – kl. VI F; Marchel Martyna – kl. VI B
 
Biegi rozstawne
ranga konkursu – powiatowy
Organizator: Gimnazjum w Budowie
Laureaci:
I miejsce – 4 x 100 m – dziewczęta:
Zuba Karina kl. VI E; Marchel Martyna – kl. VI B; Zdrojewska Kornelia – kl. VI C;
Biłas Angelika – kl. V A
III miejsce – 4 x 100 m – chłopcy:
Wyrzykowski Szymon – kl. VI E; Dudzik Kacper – kl. VI E; Kochański Olaf – kl. V E; Walczak Aleksander – kl. V B
III miejsce – sztafeta szwedzka dziewczęta:
Gajewska Daria – kl. VI A; Końska Karolina – kl. VI E; Kwaśna Adrianna – kl. VI F;
Markowska Gabriela – kl. V F
III miejsce – sztafeta szwedzka chłopcy:
Ślusarski Robert – kl. VI F; Doleżan Tomasz – kl. IV D; Śliwka Łukasz – kl. V F;
Kozak Wojciech – kl. VI B
 
II Edycja Sztafet Szkolnych
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu
Laureaci:
sztafeta kl. I – III
I miejsce
Gajewska Julia – kl. I H; Pluta Aleksander – kl. I F; Budzyńska Anna – kl. II B;
Kasprzak Bartosz kl. II B; Wróbel Kornelia – kl. III E; Szczygielski Kacper – kl. III D
sztafeta kl. IV – VI
III miejsce
Marcinkowska Marika – kl. IV B; Owczarek Grzegorz – kl. IV B; Biłas Angelika – kl. V A
Jankowski Jakub – kl. IV F; Gajewska Daria – kl. VI A; Holewski Maciej – kl. V E
 
„Tydzień Sportu Europejskiego”
Organizator: Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim
Laureaci:
I miejsce w klasyfikacji ogólnej – „Puchar Dyrektora Szkoły w Mielenku Drawskim”
 
Sztafetowe Biegi Przełajowe kl. IV – VI
I miejsce
Karpińska Joanna – kl. IV B; Ładna Klaudia – kl. IV D; Gajewska Daria – kl. VI A;
Kwaśna Adrianna kl. VI F; Biłas Angelika – kl. V A; Capek Natalia – kl. V D;
Doleżan Tomasz – kl. IV D; Mokrzycki Michał – kl. IV A; Holewski Maciej – kl. V E; Walczak Aleksander – kl. V B; Kozak Wojciech – kl. VI B; Żarczyński Kacper – kl. VI F; Ślusarski Robert kl. VI F;
Kochański Olaf – kl. V E; Świtecki Igor kl. V E
 
Turniej Halowy Piłki Nożnej Chłopców
II miejsce
Doleżan Tomasz – kl. IV D; Mokrzycki Michał – kl. IV A; Holewski Maciej – kl. V E; Walczak Aleksander – kl. V B;Kozak Wojciech – kl. VI B; Żarczyński Kacper – kl. VI F; Ślusarski Robert kl. VI F;
Kochański Olaf – kl. V E; Świtecki Igor kl. V E
 
Turniej Halowy Piłki Nożnej Dziewcząt
III miejsce
Karpińska Joanna – kl. IV B; Ładna Klaudia – kl. IV D; Gajewska Daria – kl. VI A;
Kwaśna Adrianna kl. VI F; Biłas Angelika – kl. V A; Capek Natalia – kl. V D
 
„Mini Mundial”
Organizator: Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie
ranga turnieju: finał wojewódzki
Laureaci:
V - VII miejsce – Wilczyński Marcel – kl. V E; Świtecki Igor – kl. V E;
Tkacz Dominik – kl. V D; Masztalerz Piotr – kl. VI C; Kozak Wojciech – kl. VI B; Brzyska Patrycja – kl. VI B;  Oleszkiewicz Natalia – kl. VI C; Rutkowski Mateusz – kl. V F;
Wyrzykowski Szymon – kl. VI E; Rompało Bartosz – kl. VI C
 
„Mini Mundial”
Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim
ranga turnieju: eliminacje gminne
Laureaci:
II miejsce – Adamczyk Filip – kl. III E; Szczygielski Kacper – kl. III D;
Skirowski Szymon – kl. IV B; Andrzejkiewicz Patryk – kl. III A; Śliwka Adam – kl. III B;
Michalewski Adam – kl. V A; Bator Dominik – kl. III A; Dudzik Hubert – kl. III E;
 Grochowska Angelika – kl. IV F; Mularczyk Oliwia – kl. IV A
 
„Mini Mundial”
Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim
ranga turnieju: eliminacje gminne
Laureaci:
I miejsce – Wilczyński Marcel – kl. V E; Świtecki Igor – kl. V E; Tkacz Dominik – kl. V D; Masztalerz Piotr – kl. VI C; Kozak Wojciech – kl. VI B; Brzyska Patrycja – kl. VI B;  Oleszkiewicz Natalia – kl. VI C; Rutkowski Mateusz – kl. V F;Wyrzykowski Szymon – kl. VI E; Rompało Bartosz – kl. VI C
 
„Mini Mundial”
Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim
ranga turnieju: eliminacje gminne
Laureaci:
I miejsce – Szczepański Michał – kl. IV D; Gołyński Krzysztof – kl. IV D;
Kiełbowicz Jakub – kl. IV D; Mokrzycki Michał – kl. IV A; Doleżan Tomasz – kl. IV D; Kaźmierowicz Alan – kl. IV C; Radysz Kacper – kl. III B; Tadeusiak Wiktor – kl. IV D; Ładna Klaucia – kl. IV D; Wróbel Kornelia – kl. III E
 
Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt w ramach IMS
ranga turnieju: gminny
Laureaci:
I miejsce – Oleszkiewicz Natalia – kl. VI C; Brzyska Patrycja – kl. VI B;
Ładna Klaudia – kl. IV D; Kornacka Aleksandra – kl. V A; Adamiak Angelika – kl. VI E; Hofman Nikola – kl. V A; Biłas Angelika – kl. V A; Gołyńska Michalina – kl. VI  C; Milczarek Kamila – kl. V D; Capek Natalia – kl. V D
 
Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt w ramach IMS
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Złocieńcu
ranga turnieju: powiatowy
Laureaci:
II miejsce – Oleszkiewicz Natalia – kl. VI C; Brzyska Patrycja – kl. VI B;
Ładna Klaudia – kl. IV D; Kornacka Aleksandra – kl. V A; Adamiak Angelika – kl. VI E; Hofman Nikola – kl. V A; Biłas Angelika – kl. V A; Gołyńska Michalina – kl. VI  C; Milczarek Kamila – kl. V D; Capek Natalia – kl. V D
 
Turniej Piłki Nożnej Chłopców w ramach IMS
ranga turnieju: gminny
Laureaci:
I miejsce – Masztalerz Piotr – kl. VI C; Rompało Bartosz – kl. VI C;
Kozak Wojciech – kl. VI B; Wyrzykowski Szymon – kl. VI E; Wilczyński Marcel – kl. V E; Rutkowski Mateusz – kl. V F; Świtecki Igor – kl. V E; Tkacz Dominik – kl. V D;
Śliwka Łukasz – kl. V F; Walczak Aleksander – kl. V B
 
 
Turniej Piłki Nożnej Chłopców w ramach IMS
Organizator: Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim
ranga turnieju: powiatowy
Laureaci:
IV miejsce – Masztalerz Piotr – kl. VI C; Rompało Bartosz – kl. VI C;
Kozak Wojciech – kl. VI B; Wyrzykowski Szymon – kl. VI E; Wilczyński Marcel – kl. V E;
 Rutkowski Mateusz – kl. V F; Świtecki Igor – kl. V E; Tkacz Dominik – kl. V D;
Śliwka Łukasz – kl. V F; Walczak Aleksander – kl. V B
 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bobrowie
ranga turnieju: powiatowy
Laureaci:
II miejsce – Tkacz Dominik – kl. V D; Świtecki Igor – kl. V E; Wilczyński Marcel – kl. V E; Sobczak Michał – kl. V A; Walczak Aleksander – kl. V B; Mokrzycki Michał – kl. IV A; Rutkowski Mateusz – kl. V F; Śliwka Łukasz – kl. V F
 
Turniej Piłki Nożnej o „Puchar Tymbarku”
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie
ranga turnieju: wojewódzki
Laureaci:
III miejsce – Bińczyk Oliwier – kl. I A; Chwaliński Jakub – kl. I A; Karpiński Krzysztof – kl. I A; Kiciński Mateusz – kl. I A; Kozak Filip – kl. I A; Nagórski Piotr – kl. I A; Tadeusiak Adrian – kl. I A;
Wolski Igor- kl. I A; Piłat Alex – kl. I F; Pluta Aleksander – kl. I F; Wyrzykowski Jakub – kl. I H
 
Turniej Piłki Nożnej dla klas IV
Laureaci:
I miejsce – klasa IV D
 
Turniej Piłki Nożnej dla klas V
Laureaci:
I miejsce – klasa V E
 
Turniej Piłki Nożnej dla klas VI
Laureaci:
I miejsce – klasa VI C
 
E. Wyszczelska