Podziękowania dla Rady Rodziców

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim składa serdeczne  podziękowania  Radzie Rodziców za ufundowanie nagród książkowych oraz plastycznych dla uczniów ,  którzy w pierwszym semestrze osiągneli sukcesy  w konkursach szkolnych i pozaszkolnych .
Nagrody zostały wręczone  uczniom podczas uroczystego  apelu ,, Nasi Najlepsi".