POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

Gmina Drawsko Pomorskie otrzymała w ramach projektu POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE dofinansowanie na realizację dodatkowych zajęć we wszystkich szkołach podstawowych, dla których jest organem prowadzącym.
Wartość projektu wynosiła 124.000,00 zł, z czego 117.936,00 zł stanowiły pozyskane środki zewnętrzne. Celem realizacji projektu było wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Drawsku Pomorskim również brała udział w projekcie. Jego uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wielu przydatnych i ciekawych zajęciach, w tym: w zajęciach rozwijających umiejętność uczenia się, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających uzdolnienia z przedmiotów ścisłych, humanistycznych i językowych. Uczniowie brali również udział w warsztatach muzycznych i tanecznych oraz indywidualnych poradach psychologiczno-pedagogicznych.  W projekcie wzięło udział 370 uczniów, a zajęcia prowadziło 34 nauczycieli naszej szkoły. Łącznie zrealizowano 982 godziny zajęć. Wartość projektu w naszej szkole wyniosła 63 830 ,00 zł. Efekty zajęć można podziwiać na załączonych zdjęciach. Różnorodność form zajęć realizowanych w ramach projektu stwarzała szanse udziału w nim każdemu z uczniów. Pozwoliła z jednej strony na minimalizowanie różnorodnych deficytów, z  drugiej na  rozwój mocnych stron uczniów. Indywidualne porady pedagogiczne stanowiły rozszerzenie dotychczasowej oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole i zapewniły dotarcie do każdego ucznia wymagającego różnorodnych form pomocy. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia pozwoliły na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty zajęć pozalekcyjnych.
 
W ramach projektu odbywały się:
• „Podstawy tańca ludowego” – zajęcia taneczne
• „Dotknąć przyrody” – zajęcia przyrodnicze
• „Koraliki układamy i się wyciszamy”
• „Cuda ze sznurków” – zajęcia sensoryczne
• „W krainie kolorów” – zajęcia plastyczne
• „Wyspa dziecięcych inspiracji” – zajęcia plastyczne
• „Rozwijam swój talent – zajęcia wokalne”
• „Na gitarze gram” – zajęcia muzyczne
• „Z chemią na Ty” – zajęcia chemiczne
• „Zajęcia szkoły mówców – debaty oksfordzkie”
• Zajęcia rozwijające zainteresowania pszczelarstwem
• Zajęcia z elementami kodowania
• „Z ortografią za pan brat” – zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
• Zajęcia koła teatralnego
• Zajęcia koła języka angielskiego
• Zajęcia koła matematycznego
• Zajęcia przygotowujące do olimpiady historycznej.