Spotkanie w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

W dniu 14 listopada 2022 r. w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży nasza szkoła zaprosiła na spotkanie z uczniami klas ósmych przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego przy MGOPS w Drawsku Pomorskim panią Annę Żebryk.  Pani przewodniczącą rozmawiała z uczniami na temat zjawiska  szeroko pojętej przemocy. Celem głównym było uświadomienie młodym ludziom czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje,  jakie niesie za sobą negatywne skutki oraz, że  może dotyczyć każdego człowieka bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, czy status społeczny. Przemoc niezależnie od jej rodzaju,  jest jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk, które w sposób niekorzystny wpływają na losy człowieka. Ponadto uczniowie uzyskali informację  gdzie i do kogo  można zwrócić się, aby uzyskać pomoc doświadczając lub będąc świadkiem stosowania przemocy.
 
pedagog
Małgorzata Kozłowska
​​​​​​​
​​​​​