WIZYTA DZIECI W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT W BIAŁOGARDZIE

   Dnia 5 czerwca 2015 r. odbyła się wycieczka do Schroniska dla zwierząt w Białogardzie zorganizowana przez SU naszej szkoły. Wzięło w niej udział 11 uczniów naszej szkoły pod opieką Pani Katarzyny Nowak-Kulpa. Celem naszej wizyty było przekazanie karmy dla zwierząt, którą zbieraliśmy od maja, a także nawiązanie bliższej współpracy ze schroniskiem.
   Schronisko w Białogardzie powstało w 2003 roku. Jego założycielem i zarazem pracownikiem jest Pan Jerzy Harłacz. Znajdują się w nim tylko psy, ich liczba jest zmienna, bywa że jest ich nawet 180. Psy mają swoje kojce. Każde zwierzę jest ewidencjonowany w księdze, gdzie można znaleźć informacje dotyczące jego wieku, numeru chipa i miejsca pochodzenia. Psy można oczywiście adoptować. Co jest potrzebne? Przede wszystkim dobre serce i dowód osobisty J W schronisku pracują też wolontariusze, którzy sprawują opiekę nad psami, wyprowadzają je na spacery, karmią i pielęgnują.
Mieliśmy możliwość wyprowadzenia 11 psów. Czy nam się podobało? Było świetnie!
   Mamy nadzieję, że jeszcze tam zawitamy, bo przecież wiadomo, że PIES to najwierniejszy przyjaciel człowieka...i zawsze warto pomagać...
 
Katarzyna Nowak-Kulpa