Wyniki klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2017/2018

Uczniowie klas IV – VII uzyskali średnią ocen – 4,12

 
Najwyższe średnie w szkole:
I miejsce – kl. IVa – 4,90
II miejsce – IVd – 4,70
III miejsce – Vc – 4,66
IV miejsce – VIa – 4,58
 
Stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce otrzymało łącznie - 105 uczniów,  w tym stypendia I stopnia (średnia ocen 5,5 i więcej) - 11 uczniów, stypendia II stopnia (średnia ocen 5,0 – 5,49) 50 uczniów stypendia III stopnia (średnia ocen 4,75 – 4,99) - 44 uczniów.
Za osiągnięcia sportowe nagrodzono22 uczniów.
 
Ewa Wyszczelska