Wyniki rocznej klasyfikacji uczniów

Klasyfikacji śródrocznej podlegało 781 uczniów, w tym  438 uczniów w kl. I - III oraz  343 uczniów w kl. IV – VI.  
 
Uczniowie klas IV – VI uzyskali średnią ocen w szkole  - 4,0
 
Najwyższe średnie w szkole:
I miejsce – kl. IVd – 4,52
II miejsce –  kl. IVb – 4,42
III miejsce – kl. Ve – 4,41
IV miejsce –  kl. VIe – 4,39
 
Najwyższe średnie ocen na poziomach klasowych:
klasy IV – IVd – 4,52
klasy V – Ve – 4,41
klasy VI – VIe – 4,39
 
   Stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce i sporcie otrzymało łącznie -  111  uczniów,  w tym stypendia I stopnia (średnia ocen 5,5 i więcej) -  15 uczniów, stypendia II stopnia (średnia ocen 5,0 – 5,49) - 40 uczniów, stypendia III stopnia (średnia ocen 4,75 – 4,99) - 25 uczniów. Za osiągnięcia sportowe nagrodzono - 31 uczniów.

 

Wyniki rocznej klasyfikacji w roku szkolnym 2014/2015 można uznać za dobre, stanowią one mocną stronę szkoły.
 
E. Wyszczelska