ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM!

Uczniowie klasy III b w ogólnopolskim projekcie
ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM!
 
O PROJEKCIE

    ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM to projekt edukacyjny realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej i powstał w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już wśród dzieci w wieku szkolnym, a nawet wcześniej. W ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci dotkniętych otyłością lub nadwagą wzrosła trzykrotnie. Można jednak to zmienić dzięki uświadamianiu dzieci i rodziców, wskazywaniu przewagi odżywczej i zdrowotnej warzyw i owoców nad słodyczami.
Jubileuszową, dziesiątą edycję projektu honorowym patronatem objęła Pierwsza Dama, Agata Kornhauser - Duda.

CELE
     Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie
i regularną aktywność fizyczną.
 
      BANANOWE ROZRABIAKI - czyli uczniowie kl. III b wraz z wychowawcą Anną Rusin - Kicińską przystąpili do realizacji zadań w październiku 2019, tj. w etapie jesiennym. Zrealizowały następujące zadania:
 • Lekcja: Smacznie - zdrowo - kolorowo!
 • Konkurs: Zagadki owocowo - warzywne
 • Lekcja: Każdy uczeń chce zostać Siłaczkiem
 • Konkurs: Order Miłośnika Sportu
 • Forum zdrowia dla Rodziców: Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw? (Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka – od ich wiedzy i świadomości zależy sposób odżywiania dzieci)
 
 • Promocja zdobytej wiedzy i podjętych działań w szkole, której celem było zaprezentowanie innym uczniom zdobytej wiedzy, a także zachęcenie ich do jedzenia warzyw i owoców oraz uprawiania sportu
Oto nasze działania promocyjne:
 • stworzenie Klasowej Księgi Zagadek - do wykorzystania dla innych jako pomoc edukacyjna na lekcjach lub konkursach - przekazana do biblioteki szkolnej
 • wystawa na korytarzu szkolnym wspólnie wypracowanych podczas projektu tabel, piramid zdrowego żywienia, kart pracy, plakatów, orderów miłośnika sportu, zagadek owocowo - warzywnych oraz informacji o walorach zdrowotnych warzyw i owoców
 • rozdanie ulotek z 7 radami: Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw? rodzicom innych uczniów podczas treningów piłki nożnej i karate oraz w trakcie zebrania
 • przygotowanie degustacji zdrowych przekąsek i soków dla innych uczniów oraz pracowników szkoły
 • aerobik z sześciolatkami - jako atrakcyjna forma ruchu
 • spotkanie z dietetykiem Panią Joanną Okoniewską i pogadanka nt. zdrowych nawyków żywieniowych (zachęcenie trzecich klas do wykonania piramid żywienia)
 • prelekcja oraz dyskusja podczas zebrania - przekazanie rodzicom tej samej porcji wiedzy, którą zdobyły ich dzieci podczas realizacji zadań oraz   materiałów edukacyjnych, zapoznanie się z dokonaniami swoich dzieci – zdjęciami, rysunkami itp. – wykonanymi w trakcie realizacji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”.
 • zorganizowanie podchodów z rodzicami, podczas których rozwiązywano zadania warzywno - owocowe
 • zamieszczenie sprawozdania z całej akcji "Zdrowo jem, więcej wiem"! na stronie internetowej szkoły www.spdrawsko.pl i DSI
 • przygotowanie przedstawienia Spotkanie z witaminami dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów kl. I-III oraz rodziców
 
Udział w projekcie edukacyjnym cieszył się dużym zainteresowaniem i entuzjastycznym zaangażowaniem zarówno ze strony uczniów i rodziców oraz zachęcił innych do zmiany złych nawyków żywieniowych. Po wysłaniu raportu z niecierpliwością będziemy czekać do stycznia na wyniki etapu jesiennego.
Anna Rusin - Kicińska